Handicap-info

Parkering

Det er to parkeringsplasser ved inngang ØST på Jotron Arena Larvik (mellom Thor Heyerdahl vgs og Jotron Arena).  Innkjøring til plassene er via kjøreport fra Hoffsgate ved busslommen foran Jotron Arena. Dersom disse ønskes benyttet, ring vakttelefon 916 66 062.

Det er også handicap-plasser på parkeringsområdet i front av skolen.

Innganger

Inngang ØST (mellom skolen og Jotron Arena) er tilrettelagt for handicapede, eldre og bevegelseshemmede.

Heis

Det er heis fra inngang ØST og opp til mesanin-nivå. Her er det reservert område til rullestolbrukere og ledsagere på håndballkamper/idrettsarrangement. Det er også heis fra inngangen mot Hoffsgate (merket VIP/Kontorer) til VIP-område og tribuner i 3. etasje. Heis finnes også i skolebygget, til venstre for hovedinngangen til skolen. Her kjøres heisen opp til 2. etasje, og så kjører man over til Jotron Arena via gangbro.

Toaletter

Handicap-toaletter finnes på inngangsnivå, og på messanin-nivå i arenaen. Det er også handicap-toalett på skolen i 2. etasje rett før man kommer inn til billettkontoret / Jotron Arena-området.