Arenaspesifikasjoner

Publikumskapasitet

For sportsarrangement er publikumskapasiteten totalt 4.000 med 3.000 sitteplasser og 1.000 ståplasser. Spilleflaten kan deles i to ved at teleskoptribunene på langsidene kjøres tilbake. Det kan da for eksempel spilles to handballkamper samtidig, med ca. 900 sitteplasser til hver kamp. Ut over dette vil publikumskapasitet kunne variere fra arrangement til arrangement, alt ut fra inndeling av gulvflaten, og bruk av teleskoptribuner, plassbygde tribuner og ståplasser.

Garderober/foajé

6 garderober i Jotron Arena (to kampgarderober på 60 kvadratmeter), flere garderober i skolebygget.

VIP-arealer

VIP-tribune for 117 gjester. VIP-lokaler i tilknytning til VIP-tribune.

Servering

Serveringspunkter for publikum i Jotron Arenaen og i VIP-lokalene.
Servering i skolens kantine – kapasitet 800 personer.

Scenerigg

Tilrettelagt med opphengspunkter for fleksibel trosserigg over plassbygd scene.

Strøm

Strømuttak 4 X 63A, 10 stk. 16A på den ene siden og 2 stk 63A på motsatt side. 
250A uttak i tilhørende garasjebygg (kabel må strekkes 40 meter).

Lyd

Fullgodt speakeranlegg, dekker hele tribuneområde med minimum 85 db. Ved konserter leies PA.

Lys

Kamplys 1.400 -3.800 lux. Normalbelysning 750 lux. 
Det slippes ikke direkte dagslys inn i Jotron Arena. Sort himling og sidevegger.

Skjermløsninger / reklame

Digitale LED-skjermer for visning av reklame. Storskjerm på motsatt side av VIP-tribune.
Det er klargjort strøm og opphengspunkter for ekstra storskjermer.

Gulv

Kombielastisk sportsgulv, Taraflex Sport M Pluss, fra Gerflor
Ved arrangement tildekkes sportsgulvet med sort dekkegulv.

Toaletter

40 toaletter for publikum. Toaletter for aktive/artister i garderober. Toaletter i VIP-fasiliteter.

Presse

Trådløs internettilgang i hele Jotron Arenaen, og på skolen.

TV

Prekablet fram til kamerakurv. Kamerakurv på 3 x 8 meter. Kabelgater i gulv rundt spilleflaten ved håndball – med uttak i fire hjørner. TV-lys; 1.200 lux. OB-skap i fasaden for enkel tilkopling mot OB-buss. Egne oppstillingsplasser for biler/busser. Ferdig kablet til skap på sydsiden av Jotron Arena for bil med satelittantenne.