Organisasjon

Larvik Arena IKS er et interkommunalt selskap som eies av Larvik kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Selskapet har som formål å ivareta utleie av Jotron Arena Larvik. Jotron Arena Larvik drives og disponeres i skoletiden av Thor Heyerdahl videregående skole. Selve bygget eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Larvik Arena IKS
Org.nr. NO 992 910 356 MVA

Postadresse / besøksadresse:

Hoffsgate 6. 3262 Larvik.

Daglig leder
Kjell Robert Kaspersen
Mobil (+47) 456 00 367
kjell.kaspersen@vtfk.no

Arrangementansvarlig
Bianka Jacobs
Mobil (+47) 414 82 007
bianka.jacobs@vtfk.no

Styreleder
Bernt Thomassen
Mobil (+47) 906 00 229
bernt.thomassen.bt@gmail.com

  • Vilhelm Einen, nestleder
  • Dag Roar Nilsen, styremedlem
  • Natasha Peevor Johnson, styremedlem
  • Hildegunn Riksfjord, styremedlem
  • Ketil Kvam, varamedlem
  • Therese Surdal Lahus, varamedlem