Leie av treningstid

For informasjon/forespørsler vedrørende leie av treningstid ta kontakt med

Bianka Jacobs
Telefon: (+47) 41482007

Mail: bianka.jacobs@vtfk.no